FACEBOOK VERIFY--> Cliëntenraad - CortoClinics Skip to main content

 Cliëntenraad

De Cliëntenraad van CortoClinics bestaat sinds begin 2023 en bestaat uit drie leden:

  • Ben Hameleers = voorzitter
  • Dick Bos = penningmeester
  • Fred van der Ent = secretaris

Wij zijn een onafhankelijk adviesorgaan binnen CortoClinics in het kader van de medezeggenschap (Wmcz 2018) en behartigen  de algemene belangen van haar cliënten.

Onze  inbreng  is gericht op het verhogen van de kwaliteit van de zorg en het verbeteren van de positie van de cliënt.

Het belang van de cliënt staat voor ons voorop, binnen de context en dagelijkse praktijk van CortoClinics als organisatie.

Wij komen meerdere keren per jaar bij elkaar en voeren twee maal per jaar formeel overleg met de Raad van Bestuur van CortoClinics

Wij zijn bereikbaar via email:  clientenraad@cortoclinics.com

Met individuele klachten betreffende (uw behandeling door) CortoClinics B.V. kunt u terecht bij haar klachtenfunctionaris mevrouw Jeanette Boris (06-21853252, Jeannette@CortoClinics.com)