FACEBOOK VERIFY--> CortoClinics in Navenant Magazine - CortoClinics Skip to main content

Patrick Kannberg heeft een prachtig artikel over ons geschreven in Navenant MagazineAlle fotografie is van Jean-Pierre Geusens.

De volgende stap bij heup en knieartrose

Bij een aandoening aan uw heup of knie is een prothese waarschijnlijk het laatste waar u aan wil denken. Maar wat als fysiotherapie of pijnstillers de gewenste mobiliteit niet meer kunnen bieden? Dan is een kunstmatige vervanging van het gewricht vaak geen ver-van-uw-bed-show meer. In dit geval is het fijn om CortoClinics aan uw zijde te hebben. Het innovatieve orthopedisch centrum in Schijndel richt zich uitsluitend op de behandeling van heup- en knieartrose en voelt als een warm bad.

Operatie voorkomen
Gewrichtsaandoeningen veranderen iets eenvoudigs zoals een ommetje naar de supermarkt in een hels karwei. Het heeft alles te maken met kraakbeen, dat verantwoordelijk is voor het verminderen van de wrijving tussen bewegende gewrichten. Door artrose of slijtage gaat de kwaliteit van het kraakbeen achteruit, met als gevolg dat botten over elkaar kunnen gaan schuren. Dat is bijzonder pijnlijk en vormt de aanleiding voor een zoektocht naar een vermindering van de klachten. “Het begint bij jezelf”, start dr. Nanne Kort, orthopedisch chirurg en de drijvende kracht achter CortoClinics, zijn verhaal. “Afhankelijk van de kwaliteitsafname kun je een pijnstiller nemen of de belasting van het gewricht aanpassen. Werkt dat niet, dan volgt meestal een bezoek aan de huisarts. Deze bekijkt samen met onder andere een fysiotherapeut of de aandoening middels fysiotherapie, pijnstilling of bijvoorbeeld een brace behandeld kan worden. Zo’n voortraject duurt minimaal een half jaar en mocht de cliënt geen baat hebben bij de niet-operatieve behandelingen, dan onderzoekt CortoClinics of de plaatsing van een prothese mogelijk is. In het voortraject moet in ieder geval het maximale ondernomen zijn om een operatie te voorkomen, want elk mes brengt een risico met zich mee.”

Kwaliteit van leven
De plaatsing van een heup- of knieprothese is een ingrijpende ‘laatste optie’ met een intensieve herstelperiode en vraagt
om maximale ondersteuning. Daarom staat de mens achter de klacht bij CortoClinics gedurende het behandeltraject centraal. “Hier behandelen wij cliënten en hun naasten zoals we zelf ook graag behandeld zouden willen worden. We nemen ruim de tijd, geven oprechte en persoonlijke aandacht en scheppen duidelijkheid. Daarnaast krijgen cliënten mijn persoonlijke mobiele nummer en zijn we altijd, zeven dagen per week, bereikbaar. Knieën en heupen bewegen ook in het weekend, dus beweegt CortoClinics mee. De cliënt is de kapitein van het schip en wij hebben een ondersteunende rol. Enkel tijdens de operatie is
de orthopeed in controle.” Afhankelijk van de wens of het doel bepaalt de cliënt zelf of de operatie doorgang vindt. “Hij of zij kan de knie of heup laten opereren, maar kan er ook een leeftijd van 105 jaar mee bereiken. De rode draad van het verhaal is de kwaliteit van leven die iemand wenst te hebben. De één is tevreden met een korte wandeling, de ander wil nog kunnen skiën of zwemmen. Het is heel persoonlijk. Daarom vinden wij het belangrijk dat de cliënt goed nadenkt over de voor- en nadelen, voldoende tijd heeft om voorbereidingen te treffen en uiteindelijk een weloverwogen keuze maakt.” Daar CortoClinics zich uitsluitend richt op de behandeling van heup- en knieartrose middels prothesiologie is er veel kennis en expertise in huis en zijn de wachttijden kort. “De wachttijd voor de poli bedraagt een week en als de knoop doorgehakt is wordt de cliënt gemiddeld binnen vier weken geopereerd.”

State-of-the-art-technologie 
Dr. Kort is constant op zoek naar nieuwe manieren en methoden om de zorgverlening te optimaliseren. Dat heeft ertoe geleid dat CortoClinics het eerste behandelcentrum in Nederland is dat heup- en knieprotheses plaatst met behulp van state-of-the-art
robotarm-technologie (Mako). “We willen het optimale in huis hebben om te kunnen garanderen dat de plaatsing van de prothese zo goed mogelijk is. Een onnauwkeurige of instabiele plaatsing leidt namelijk vaak tot nieuwe klachten of zelfs operaties. Daarom wordt de prothese vooraf digitaal gepland en wordt tijdens de operatie gebruik gemaakt van een Mako-robotarm met bijbehorende computer. Deze ondersteunende technologie verschaft voortdurend informatie over de positie van de prothese en stelt mij in staat tot op de millimeter nauwkeurig te opereren. Daardoor wordt de kans op bijkomende schade aan vaten of banden en een onnauwkeurige plaatsing van de prothese aanzienlijk verkleind.” Wie denkt dat aan een behandeling in zo’n vooruitstrevende kliniek een stevig prijskaartje hangt, heeft het mis. De zorg wordt namelijk – met uitzondering van het wettelijk verplicht eigen risico – vergoed door de zorgverzekeraar. Daardoor hebben dr. Kort en zijn team al veel mensen kunnen behandelen. En getuige de lieve bedankwoorden van de vele, reeds behandelde cliënten in het blauwe gastenboek dat in de kliniek op tafel ligt, met heel veel succes.