FACEBOOK VERIFY--> Infomedics - CortoClinics Skip to main content

Infomedics

Vanaf medio april 2024 factureren wij via Infomedics. Om onze cliënten zo goed mogelijk te informeren hebben we op deze pagina het stappenplan m.b.t. de declaratie uitgewerkt.

Download de Infomedics brochure

Waar ben je verzekerd?

Ben je verzekerd bij Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland, CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, PZP, DSW, Stad Holland, InTwente, Salland, A.S.R., SZVK in 2024? Let dan op! Bij deze zorgverzekeraars ontvang je onze rekening via Infomedics en volg je de stappen van het declaratie stappenplan hieronder.

Overige zorgverzekeraars
Bij de overige zorgverzekeraars verloopt de facturatie rechtstreeks van CortoClinics naar de zorgverzekeraar en hoef je verder niets te doen. De zorgverzekeraar vergoed rechtstreeks aan CortoClinics en je ontvangt van je verzekeraar een specificatie, daar hoeft je verder niets mee te doen.

Declaratiestappenplan

Stap 1. Je ontvangt een factuur van CortoClinics via Infomedics
Wat moet jij doen? Declareer de factuur direct bij jouw zorgverzekeraar. Dit kan zowel digitaal met je DigiD gegevens als via de post. Wacht met betalen tot je bericht hebt van je zorgverzekeraar.
Stap 2. Je ontvangt een declaratieoverzicht van jouw zorgverzekeraar
Wat moet jij doen? Bekijk het declaratieoverzicht. In dit overzicht staan het vergoede deel, het eigen risico en de ‘eigen bijdrage’-of  ‘niet vergoede deel’ (zie stap 3).
Stap 3. Je betaalt aan Infomedics
Wat moet jij doen? Het vergoede deel (dit is het bedrag dat je op jouw rekening hebt ontvangen van de zorgverzekeraar) en het verrekende eigen risico wat nog niet is verbruikt, tel je bij elkaar op en maak je over naar de rekening van Infomedics. De eigen bijdrage/het niet vergoede deel, wordt door CortoClinics kwijtgescholden. Dit deel hoef je dus niet zelf te betalen.
Stap 4. Je stuurt het declaratieoverzicht naar CortoClinics
Stuur een kopie van het declaratieoverzicht van jouw zorgverzekeraar naar specificatie@cortoclinics.com of per post naar Beatrixstraat 31, 6031 BB Nederweert (t.a.v. de administratie). Dit onderdeel is zeer belangrijk. Wanneer wij het declaratieoverzicht niet ontvangen, kunnen wij de administratieve afwikkeling van de factuur niet afronden.

Veelgestelde vragen

Ik wil naar de kliniek komen, maar hoe zit het met de vergoeding?

Met een verwijzing van de huisarts valt je behandeling onder verzekerde zorg. Je ontvangt een factuur van Infomedics wanneer je verzekerd bent bij: Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland, CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, PZP, Stad Holland, InTwente, Salland, A.S.R. of SZVK.

De factuur van Infomedics stuur je zelf ter declaratie naar je zorgverzekeraar. Voordat je Infomedics betaald, wacht je het bericht van je verzekeraar af. Zodra je de vergoeding en de toelichting op de vergoeding van je verzekeraar hebt ontvangen, betaal je aan Infomedics: het vergoede bedrag + het eventueel ingehouden eigen risico. Het ‘niet vergoede deel’ of ‘eigen bijdrage’ nemen wij voor onze rekening.

Belangrijk! De toelichting op de vergoeding mail je naar: specificatie@cortoclinics.com

Waarom gaat de factuur niet rechtstreeks naar mijn zorgverzekeraar en wordt deze naar mij privé gestuurd?

CortoClinics heeft niet met alle verzekeraars contracten. Wanneer je verzekerd bent bij onderstaande zorgverzekeraars dien je de factuur zelf in te dienen.

Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland, CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, PZP, Stad Holland, InTwente, Salland, A.S.R. of SZVK

Je stuurt de factuur van Infomedics dus zelf ter declaratie naar je zorgverzekeraar. Voordat je Infomedics betaald, wacht je het bericht van je verzekeraar af.

Zodra je de toelichting op de vergoeding van je verzekeraar hebt ontvangen, betaal je aan Infomedics: het vergoede bedrag + het eventueel ingehouden eigen riscio. Het ‘niet vergoede deel’ of ‘eigen bijdrage’ neemt CortoClinics voor haar rekening.

Belangrijk! De toelichting op de vergoeding mail je naar:  specificatie@cortoclinics.com

Ik heb de vergoeding van de verzekeraar ontvangen, wat moet ik betalen aan Infomedics?

Je maakt het vergoede bedrag + het eventueel ingehouden eigen risico over naar Infomedics onder vermelding van het factuurnummer.

Wanneer het eigen risico nihil is, maak je het door je zorgverzekeraar vergoede bedrag over naar Infomedics onder vermelding van het factuurnummer. De toelichting op de vergoeding mail je naar: specificatie@cortoclinics.com

Waarom vergoedt mijn Zorgverzekeraar minder dan het bedrag op de factuur van Infomedics?

CortoClinics levert verzekerde zorg. Wij hebben niet met alle zorgverzekeraars een contract. In die gevallen vergoedt de zorgverzekeraar een percentage van de factuur, waarbij de hoogte afhankelijk is van je verzekeringspolis.

Voordat je Infomedics betaalt, wacht het bericht van je verzekeraar af. Zodra je de vergoeding en de toelichting op de vergoeding van je verzekeraar hebt ontvangen, betaal je aan Infomedics: het vergoede bedrag + het eventueel ingehouden eigen risico.  Het ‘niet vergoede deel’ of ‘eigen bijdrage’ nemen wij voor onze rekening.

Belangrijk! De toelichting op de vergoeding mail je naar: specificatie@cortoclinics.com

Wanneer kan ik de factuur verwachten?

Je ontvangt een factuur voor je behandeling binnen CortoClinics van Infomedics. I.v.m. de voorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit kan dit 90 tot 120 dagen duren.

Waarom moet ik een kopie van de toelichting van de vergoeding sturen?

Zodra wij deze kopie ontvangen, kunnen wij het administratieve proces afronden.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen van deze informatie alsnog vragen dan kun je contact opnemen met specificatie@cortoclinics.com