FACEBOOK VERIFY--> Klachten - CortoClinics Skip to main content

Klachtenprocedure

Heb je een klacht over onze praktijk?
Wanneer je ontevreden bent over ons willen we dit graag met je bespreken. Als je geen goed gevoel hebt over een contact met een van onze medewerkers dan willen we dit graag samen met je bespreken om misverstanden uit de weg te ruimen en onze zorg verbeteren.

Het ligt voor de hand dat je eerst de medewerker aanspreekt die volgens jou verantwoordelijk is.

Kom je er samen niet uit, of vind je de klacht te ernstig om rechtstreeks met hen te bespreken, ​dan kun je je richten tot de Klachtenfunctionaris Jeannette Bonis binnen CortoClinics. Via deze link kun je het online klachtenformulier invullen.

Als je de e-mail hebt gestuurd krijg je van ons een bevestiging en zorgen wij ervoor dat binnen een week de klacht met de desbetreffende medewerker is besproken en nemen wij contact met je op.

Cortoclinics is daarnaast ook aangesloten bij de externe klachtenfunctionaris en geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg. Hier kun je ook ten alle tijden een schriftelijke klacht indienen.