FACEBOOK VERIFY--> Veelgestelde vragen - CortoClinics Skip to main content

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de operatie verzekerd?

Je verzekering vergoedt de plaatsing van een heupprothese of knieprothese. Soms keert de verzekeraar niet het volledige factuurbedrag uit. Er blijft dan een ‘eigen bijdrage niet vergoed’ openstaan. In dat geval neemt CortoClinics deze kosten voor zijn rekening.

Je betaalt wél altijd zelf je eigen risico. Ook de eigen bijdrage voor medicijnen en kosten voor fysiotherapie zijn voor jouw rekening. Dit werkt ook zo in ‘gewone’ ziekenhuizen.

Mijn behandeling was in 2021. De factuur kwam in 2022. Telt deze factuur dan voor het eigen risico van 2021 of 2022?

De behandeldatum telt. Was je behandeling in 2021, dan hoort de factuur bij het eigen risico van de verzekeringspolis van 2021.

Hoe lang gaat een heupprothese mee?

De gemiddelde verwachting voor de levensduur van een heupprothese, is tussen de 15-20 jaar. Maar hoe lang je heupprothese meegaat hangt van veel verschillende factoren af. Hoe zwaar belast je de prothese, en wat is de kwaliteit van het omliggende bot?

Protheses worden geclassificeerd door een ODEP-rating. Deze waardering is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek onder een groep gebruikers van de prothese. Het resultaat is een beoordeling die bestaat uit een getal en een cijfer. Het getal geeft aan hoeveel jaar de prothese bij een hoog percentage van de gebruikers al probleemloos meegaat. Dat getal kan een vertekend beeld geven: een prothese die nog maar 5 jaar op de markt is, kan nooit een hogere rating dan 5 hebben. Hoe langer de heupprothese op de markt is en onderzocht wordt, hoe hoger het cijfer kan worden. De letter in de waardering geeft aan hoe groot de groep gebruikers is die meedoet aan het onderzoek. Bij een A-rating is deze groep groot.

De heupprotheses die CortoClinics gebruikt, hebben ODEP-rating 13A.

Ik ben al op leeftijd, en twijfel over het nut van een heupprothese. Hoe herstellen ouderen hiervan?

Uiteraard zijn er zeer grote individuele verschillen in herstel. CortoClinics biedt een zorgpad op maat, waarin al voor de operatie bekeken wordt hoe de revalidatie zo goed mogelijk kan verlopen. Recent onderzoek heeft goede resultaten aangetoond met therapie die al vóór de operatie start. We bespreken alle opties, en voorzien je van de informatie die je nodig hebt om de beslissing te nemen die bij je past.

Bestaat er ook een knieschijfprothese?

Ja, die bestaat. De standaard bij CortoClinics is het behouden van je eigen knieschijf bij een totale knieprothese, tenzij dat in specifieke gevallen niet mogelijk is. Soms is de slijtage beperkt tot alleen de knieschijf, en de rest van het gewricht onaangedaan. In die gevallen kan het plaatsen van een knieschijfprothese een keuze zijn. Deze bestaat uit een metalen component, aangebracht op de voorzijde van het dijbeen en een kunststof component (polyethyleen) op de achterzijde van de knieschijf.

Hoe lang duurt mijn herstel na het plaatsen van een knieprothese?

Het plaatsen van een knieprothese is een operatie met een aanzienlijke revalidatie. Na de operatie maak je in de eerste 6 weken tot 3 maanden het grootste gedeelte van je herstel door. Dat wil niet zeggen dat het eindresultaat dan bereikt is. Sommige mensen hebben een jaar nodig om tot het eindresultaat te komen en zich volledig hersteld te noemen.

Hoe lang moet ik blijven voor de operatie?

Het plaatsen van de prothese duurt ongeveer een uur. Daarna blijf je bij CortoClinics 1 nacht in de kliniek. De volgende ochtend mag je al naar huis.

Kan ik alles weer met een nieuwe heup?

Ja. Dat wil zeggen: na je herstel kan je het normale leven weer oppakken. Matig intensief bewegen, zoals fietsen en wandelen is weer mogelijk. Er zijn ook mensen die weer intensief bewegen met een heupprothese, bijvoorbeeld skiën of hardlopen. Dit is vaak mogelijk, maar brengt op termijn grotere slijtagerisico’s met zich mee. Wat voorop staat is je kwaliteit van leven; bewegen is gezond.

Heeft CortoClinics een wachtlijst voor het plaatsen van een heup- of knieprothese?

Nee, na het besluit tot een operatie plannen we meteen een afspraak in.

Wat is de AGB-code van CortoClinics?

Onze AGB-code is 22 221026. Bij contact met je verzekeraar is het nuttig deze AGB-code bij de hand te hebben. Met deze code kan je verzekering alle voor hen relevante gegevens over CortoClinics inzien.

Mijn verzekering heeft uitgekeerd. Hoe weet ik nu wat ik aan CortoClinics moet overmaken?

Je verzekeraar stuurt je een specificatie van het bedrag dat ze uitkeren. Op die specificatie staat een post ‘vergoede zorg’. Dat bedrag maak je naar ons over.

Op de specificatie vind je mogelijk ook een post ‘ingehouden eigen risico’ (let op, dit is niet hetzelfde als ‘eigen bijdrage’!). Deze kosten betaal je zelf. CortoClinics stuurt je hier een aparte factuur voor.

Jullie factuur is veel hoger dan mijn verzekering betaalt!

Dat kan heel goed, maar maak je geen zorgen! Had je een verwijsbrief van je huisarts? Dan betaal je ons het uitgekeerde bedrag. Staat er een ‘eigen bijdrage niet vergoed’ op de specificatie, hoef je die niet te betalen. We schelden je dat bedrag kwijt.

Is er eigen risico ingehouden? Hierover ontvang je een aparte factuur van CortoClinics.

Mijn verzekeraar zegt dat ze geen contract met jullie hebben en daarom niet vergoeden. Wat nu?

Laat je niet afschrikken. Je verzekering vergoedt in ieder geval een deel van de kosten. Misschien vergoeden ze niet alle kosten, maar dat is geen probleem: het verschil tussen onze factuur en de vergoeding van je verzekering (je ‘eigen bijdrage’) schelden we je kwijt.

Heb je een verwijsbrief van de huisarts? Dan betaal jij alleen je wettelijk verplicht eigen risico, de kosten voor fysiotherapie en eventueel een eigen bijdrage voor medicatie. Net als in een regulier ziekenhuis, net als bij gecontracteerde zorg.

Mijn verzekeraar zegt dat ze alleen gecontracteerde zorg vergoeden. Moet ik de behandeling dan uit eigen zak betalen?

Nee, als je een verwijzing van de huisarts hebt betaal je bij ons hetzelfde als je voor gecontracteerde zorg zou betalen.

Je verzekeraar zal mogelijk niet alle kosten vergoeden, dat klopt. Maar die openstaande ‘eigen bijdrage’ schelden we je dan kwijt. Zelf betaal je alleen je nog openstaand wettelijk verplicht eigen risico, de kosten voor fysiotherapie en eventueel een eigen bijdrage voor medicatie zoals je verzekeraar die heeft vastgesteld. Net als bij gecontracteerde zorg.

Hoe regel ik een zorghotel?

CortoClinics helpt je graag bij het vinden en regelen van een zorghotel. Bel of mail ons, of geef tijdens je polibezoek aan dat je na je operatie van een zorghotel gebruik wilt maken.

Mijn gewicht is aan de hoge kant, is dit een probleem bij een eventuele operatie?

Als je BMI boven de 35 is raden wij je aan deze informatie te delen met ons secretariaat als je een afspraak wilt maken. Onze collega’s informeren je dan over eventuele beperkingen en risico’s in een behandeling.

Hoe lang duurt mijn herstel na het plaatsen van een heupprothese?

Het plaatsen van een heupprothese is een operatie met een aanzienlijke revalidatie. Na de operatie maak je in de eerste 6 weken tot 3 maanden het grootste gedeelte van je herstel door. Dat wil niet zeggen dat het eindresultaat dan bereikt is. Sommige mensen hebben een jaar nodig om tot het eindresultaat te komen en zich volledig hersteld te noemen.

Wat voor soorten heupprotheses zijn er?

De twee belangrijkste soorten heupprotheses zijn de totale heupprothese, die het hele gewricht vervangt, en de kop-halsprothese. Deze laatste vervangt alleen de heupkop en wordt alleen bij heupbreuken gebruikt. CortoClinics behandelt artrose, en plaatst daarom alleen totale heupprotheses.

Van de totale heupprotheses bestaan vele uitvoeringen. Ze variëren op drie vlakken:

  • De materialen waar de prothese van gemaakt is. De meest voorkomende zijn metaal, kunststof en keramiek.
  • De manier waarop de prothese aan het omliggende bot wordt gehecht. Bijvoorbeeld: met botcement, of zichzelf vastklemmend.
  • De levensduur van de prothese. De meeste protheses hebben een levensduur van 10-15 jaar.

Bij CortoClinics bespreek je samen met je arts welke heupprothese voor jou de meest geschikte is. Wil je meer lezen over de verschillen tussen heupprotheses? Op de website mijnheupprothese.nl vind je meer informatie.

Ik ben al op leeftijd, en twijfel over het nut van een knieprothese. Hoe herstellen ouderen hiervan?

Uiteraard zijn er zeer grote individuele verschillen in herstel. CortoClinics biedt een zorgpad op maat, waarin al voor de operatie bekeken wordt hoe de revalidatie zo goed mogelijk kan verlopen. Recent onderzoek heeft goede resultaten aangetoond met therapie die al vóór de operatie start. We bespreken alle opties, en voorzien je van de informatie die je nodig hebt om de beslissing te nemen die bij je past.

Hoe lang gaat een knieprothese mee?

De gemiddelde verwachting voor de levensduur van een knieprothese, is tussen de 15-20 jaar. Maar hoe lang je knieprothese meegaat hangt van veel verschillende factoren af. Hoe zwaar belast je de prothese, en wat is de kwaliteit van het omliggende bot?

Protheses worden geclassificeerd door een ODEP-rating. Deze waardering is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek onder een groep gebruikers van de prothese. Het resultaat is een beoordeling die bestaat uit een getal en een cijfer. Het getal geeft aan hoeveel jaar de prothese bij een hoog percentage van de gebruikers al probleemloos meegaat. Dat getal kan een vertekend beeld geven: een prothese die nog maar 5 jaar op de markt is, kan nooit een hogere rating dan 5 hebben. Hoe langer de heupprothese op de markt is en onderzocht wordt, hoe hoger het cijfer kan worden. De letter in de waardering geeft aan hoe groot de groep gebruikers is die meedoet aan het onderzoek. Bij een A-rating is deze groep groot.

De knieprotheses die CortoClinics gebruikt, hebben ODEP-rating 5A voor de halve knieprothese, en 10A voor de totale knieprothese.

Wat is het voordeel van werken met ondersteunende robotarmtechnologie?

De Mako robotarm helpt de orthopeed bij het precies plaatsen van de heup- of knieprothese. Hij bereikt zo een resultaat met een foutmarge van minder dan een millimeter.

De robotarm biedt nog een ander voordeel: de prothese kan geplaatst worden met een minimaal invasieve operatietechniek. Met deze techniek is de snede door de huid kleiner dan bij traditionele heup- of knieoperaties. Bovendien blijft de schade aan onderliggende weefsels zoals pezen en spieren beperkt. Daardoor herstel je sneller.

Heb ik pijn na de operatie?

Kort na de operatie kun je pijn hebben. Dit bestrijden we met pijnstilling. De pijn na het plaatsen van een heup- of knieprothese vermindert na ongeveer 2 weken. In de weken daarna neemt de pijn langzaam verder af.
Drie tot vier maanden na de operatie treedt een aanzienlijke verbetering op. Sommige mensen hebben echter tot een jaar nodig om tot het eindresultaat te komen en zich volledig hersteld te noemen.

Kan ik alles weer met een nieuwe knie?

Ja. Dat wil zeggen: na je herstel kan je het normale leven weer oppakken. Matig intensief bewegen, zoals fietsen en wandelen is weer mogelijk. Er zijn ook mensen die weer intensief bewegen met een knieprothese, bijvoorbeeld skiën of hardlopen. Dit is vaak mogelijk, maar brengt op termijn grotere slijtagerisico’s met zich mee. Wat voorop staat is je kwaliteit van leven; bewegen is gezond.

Hoe snel kan ik op de poli terecht?

Je eerste afspraak op de polikliniek kan binnen een week gepland worden.

Mijn röntgenfoto of scan is in Bernhoven of een ander diagnostisch centrum. Moet ik die dan wel zelf betalen?

Nee, alle onderzoeken zijn bij de behandeling van CortoClinics inbegrepen. Je ontvangt hier geen aparte factuur van.

Hoe weet ik zeker dat ik straks niet zelf duizenden euro’s moet betalen?

Als je kiest voor een behandeling bij CortoClinics, krijg je een garantiedocument dat door Dr. Nanne Kort is ondertekend. Daarin is vastgelegd dat je voor een behandeling bij CortoClinics alleen je wettelijk verplicht eigen risico, kosten voor fysiotherapie en de eigen bijdrage voor medicatie betaalt. Net zoals bij reguliere, gecontracteerde zorg.

Hoe weet ik of mijn verzekeraar heeft uitgekeerd?

Allereerst is dit natuurlijk te zien in je bankafschriften. Maar je verzekeraar stelt je hier ook van op de hoogte. Dat gaat niet altijd meer per post. Controleer daarom altijd de berichtenbox in het internetaccount dat je bij je verzekeraar hebt. Deze berichtenbox vind je in de app of op de site van je verzekering.

Ik heb alleen een basisverzekering. Dan moet ik zeker heel veel bijbetalen?

Nee, je betaalt precies evenveel als wanneer je voor behandeling in een regulier ziekenhuis zou kiezen. Wat je zelf betaalt? Je wettelijk verplicht eigen risico, kosten voor fysiotherapie die de verzekering niet vergoedt en een eigen bijdrage voor sommige medicijnen. Dat laatste heeft je verzekering bepaald.

Mijn verzekeraar kan CortoClinics niet terugvinden in hun lijsten met zorgaanbieders.

Geef je verzekeraar onze AGB-code door. Onze AGB-code is 22 221026

Ik woon alleen, kan ik thuis herstellen?

Je kunt thuis herstellen, maar zult wel voor hulp moeten zorgen. De eerste tijd na de operatie ben je niet mobiel genoeg om alleen in huis te zijn.
Is het moeilijk om hulp voor thuis te regelen? Dan is een zorghotel een optie. CortoClinics wijst je hierbij graag de weg.