FACEBOOK VERIFY--> Verzekering & Vergoeding Skip to main content
Dr. Nanne Kort uitleg knie CortoClinics

Fotograaf: Jean-Pierre Geusens

Verzekering & vergoeding

Hoe zit het precies?

Een behandeling bij CortoClinics valt in de Nederlandse basisverzekering.
Hoe werkt dit? Wat vergoedt je verzekering, en wat betaal je zelf?

De behandelingen en onderzoeken die CortoClinics uitvoert vallen onder de basisverzekering, maar CortoClinics heeft geen contracten met Nederlandse zorgverzekeraars. Daarom werkt factureren en vergoeden misschien net iets anders dan je gewend bent.

Cliënten aangesloten bij een niet Nederlandse zorgverzekeraar verzoeken we voorafgaand contact op te nemen met ons secretariaat.

Ben je verzekerd in het buitenland?

Ben je verzekerd bij een buitenlandse zorgverzekeraar, dan gelden andere regels. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat. Dit kan via info@cortoclinics.com of 0031 (0)495 – 749443

Neem contact met ons op

Wat dekt de verzekering?

De Nederlandse zorgverzekeraar vergoedt onze behandelingen en onderzoeken altijd. Soms keren ze een deel van de kosten niet uit. Ze vermelden dit dan als ‘eigen bijdrage niet vergoed’. Als dit gebeurt, neemt CortoClinics deze kosten op zich.

Wat betaal ik zelf?

Het eigen risico van je ziektekostenverzekering
Iedereen van 18 jaar en ouder die zorg krijgt uit de basisverzekering, betaalt jaarlijks een verplicht eigen risico. De hoogte van dit eigen risico heb je bij het afsluiten van je verzekering vastgelegd. Voor deze kosten ben je zelf verantwoordelijk.
Kosten voor fysiotherapie
De vergoeding van fysiotherapie is afhankelijk van je verzekeringspolis. De kosten voor fysiotherapie die de verzekeraar niet dekt, zijn voor je eigen rekening. Hieronder vallen niet de behandelingen tijdens de opname.
Kosten voor medicatie
Verzekeraars vergoeden medicatie soms niet of hebben er een eigen bijdrage voor vastgesteld. Deze bijdrage betaal je zelf.

Hoe moet ik bij mijn verzekering declareren?

Dat is afhankelijk van je zorgverzekeraar.

Er zijn 2 manieren:

1. Staat je verzekering toe dat CortoClinics rechtstreeks bij hen declareert, dan nemen wij de financiële afhandeling van je over. De zorgverzekeraar krijgt rechtstreeks de factuur.

2. Staat je verzekeraar dit niet toe, dan ontvang je zelf de factuur. Deze factuur moet je zelf bij de verzekering indienen (let op: pagina 1 én 2). De verzekering keert dan op jouw bankrekening uit. Dat uitgekeerde bedrag plus het eventueel ingehouden eigen risico maak je over naar CortoClinics. Je ziektekostenverzekering stuurt je een specificatie van de uitkering. Die moet je overleggen aan CortoClinics.

Verwijsbrief van de huisarts

Als je onze zorg via je Nederlandse zorgverzekering vergoed wilt krijgen, heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig. Zorg dat je deze verwijsbrief tijdens de eerste afspraak bij je hebt.

Als je de verwijsbrief bij je eerste bezoek niet bij je hebt, dan kunnen we de behandeling niet als vergoede zorg verrichten – en dus niet declareren. Zelfs niet als het gaat om een aandoening die onder het basispakket valt.

Je verzekeraar keert dan niets uit. We kunnen de zorg dan leveren als ‘niet-vergoede zorg’, maar dit is dan volledig voor jouw rekening.

Heb je nog vragen over verzekering, vergoeding of declareren ? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Neem contact met ons op

Passantentarieven

Wij zijn wettelijk verplicht passantentarieven te vermelden op onze website.

Download de passantentarieven

Voor deze tarieven geldt:

  • De tarieven zijn onder voorbehoud; landelijke of interne ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen
  • De startdatum van de Diagnose Behandel Code (DBC) is bepalend voor het tarief
  • De tarieven zijn met zorg tot stand gekomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten in de gepubliceerde lijst.

Veelgestelde vragen over
verzekering & vergoeding

Hoe wordt de operatie verzekerd?

Je verzekering vergoedt de plaatsing van een heupprothese of knieprothese. Soms keert de verzekeraar niet het volledige factuurbedrag uit. Er blijft dan een ‘eigen bijdrage niet vergoed’ openstaan. In dat geval neemt CortoClinics deze kosten voor zijn rekening.

Je betaalt wél altijd zelf je eigen risico. Ook de eigen bijdrage voor medicijnen en kosten voor fysiotherapie zijn voor jouw rekening. Dit werkt ook zo in ‘gewone’ ziekenhuizen.

Mijn verzekeraar zegt dat ze alleen gecontracteerde zorg vergoeden. Moet ik de behandeling dan uit eigen zak betalen?

Nee, als je een verwijzing van de huisarts hebt betaal je bij ons hetzelfde als je voor gecontracteerde zorg zou betalen.

Je verzekeraar zal mogelijk niet alle kosten vergoeden, dat klopt. Maar die openstaande ‘eigen bijdrage’ schelden we je dan kwijt. Zelf betaal je alleen je nog openstaand wettelijk verplicht eigen risico, de kosten voor fysiotherapie en eventueel een eigen bijdrage voor medicatie zoals je verzekeraar die heeft vastgesteld. Net als bij gecontracteerde zorg.

Hoe weet ik zeker dat ik straks niet zelf duizenden euro’s moet betalen?

Als je kiest voor een behandeling bij CortoClinics, krijg je een garantiedocument dat door Dr. Nanne Kort is ondertekend. Daarin is vastgelegd dat je voor een behandeling bij CortoClinics alleen je wettelijk verplicht eigen risico, kosten voor fysiotherapie en de eigen bijdrage voor medicatie betaalt. Net zoals bij reguliere, gecontracteerde zorg.

Mijn verzekering heeft uitgekeerd. Hoe weet ik nu wat ik aan CortoClinics moet overmaken?

Je verzekeraar stuurt je een specificatie van het bedrag dat ze uitkeren. Op die specificatie staat een post ‘vergoede zorg’. Dat bedrag maak je naar ons over.

Op de specificatie vind je mogelijk ook een post ‘ingehouden eigen risico’ (let op, dit is niet hetzelfde als ‘eigen bijdrage’!). Deze kosten betaal je zelf. CortoClinics stuurt je hier een aparte factuur voor.

Jullie factuur is veel hoger dan wat mijn verzekering betaalt!

Dat kan heel goed, maar maak je geen zorgen! Had je een verwijsbrief van je huisarts? Dan betaal je ons het uitgekeerde bedrag. Staat er een ‘eigen bijdrage niet vergoed’ op de specificatie, hoef je die niet te betalen. We schelden je dat bedrag kwijt.

Is er eigen risico ingehouden? Hierover ontvang je een aparte factuur van CortoClinics.

Mijn verzekeraar zegt dat ze geen contract met jullie hebben en daarom niet vergoeden. Wat nu?

Laat je niet afschrikken. Je verzekering vergoedt in ieder geval een deel van de kosten. Misschien vergoeden ze niet alle kosten. Maar dat is geen probleem: het verschil tussen onze factuur en de vergoeding van je verzekering (je ‘eigen bijdrage’) schelden we je kwijt.
Heb je een verwijsbrief van de huisarts? Dan betaal jij alleen je wettelijk verplicht eigen risico, de kosten voor fysiotherapie en eventueel een eigen bijdrage voor medicatie. Net als in een regulier ziekenhuis, net als bij gecontracteerde zorg.

Wat moet ik zelf betalen?

Bij CortoClinics betaal je niets meer dan in een gewoon ziekenhuis. Je betaalt:

  • Je eigen risico
  • Kosten voor fysiotherapie die je verzekeraar niet vergoedt. Dit is afhankelijk van je pakket.
  • Eigen bijdrage voor bepaalde medicijnen, die door je zorgverzekeraar is vastgesteld

Mijn behandeling was in 2022. De factuur kwam in 2023. Telt deze factuur dan voor het eigen risico van 2022 of 2023?

De behandeldatum telt. Was je behandeling in 2021, dan hoort de factuur bij het eigen risico van de verzekeringspolis van 2021.

Wat is de AGB-code van CortoClinics?

Onze AGB-code is 22 221026. Bij contact met je verzekeraar is het nuttig deze AGB-code bij de hand te hebben. Met deze code kan je verzekering alle voor hen relevante gegevens over CortoClinics inzien.

Mijn röntgenfoto of scan is in Bernhoven of een ander diagnostisch centrum. Moet ik die dan wel zelf betalen?

Nee, alle onderzoeken zijn bij de behandeling van CortoClinics inbegrepen. Je ontvangt hier geen aparte factuur van.

Hoe weet ik of mijn verzekeraar heeft uitgekeerd?

Allereerst is dit natuurlijk te zien in je bankafschriften. Maar je verzekeraar stelt je hier ook van op de hoogte. Dat gaat niet altijd meer per post. Controleer daarom altijd de berichtenbox in het internetaccount dat je bij je verzekeraar hebt. Deze berichtenbox vind je in de app of op de site van je verzekering.

Ik heb alleen een basisverzekering. Dan moet ik zeker heel veel bijbetalen?

Nee, je betaalt precies evenveel als wanneer je voor behandeling in een regulier ziekenhuis zou kiezen. Wat je zelf betaalt? Je wettelijk verplicht eigen risico, kosten voor fysiotherapie die de verzekering niet vergoedt en een eigen bijdrage voor sommige medicijnen. Dat laatste heeft je verzekering bepaald.

Mijn verzekeraar kan CortoClinics niet terugvinden in hun lijsten met zorgaanbieders.

Geef je verzekeraar onze AGB-code door. Onze AGB-code is 22 221026

Wil je meer weten over heup- of knieslijtage?

Illustratie locatie in heup

Heupslijtage

Lees meer
Illustratie locatie in knie

Knieslijtage

Lees meer

Maak een afspraak of
bel ons direct: 0495 – 749443

Maak een afspraak

Vanaf medio april factureren we via Infomedics. Lees hier wat dit voor jou als cliënt betekent.